Publicat el llibre Gaudí. La huella del genio

Un segon llibre d'Ana Mª Férrin, Gaudí. La huella del genio, editat per Jaraquemada Editores, recull la vida, les anècdotes i els testimonis dels que, d'una manera o d'una altra, han reprès l'ideal de Gaudí fins als nostres dies. Conté diverses entrevistes a estudiosos de Gaudí i la seva obra, que expliquen com entenen la personalitat i el treball de l'arquitecte.

 
     
 

Font: Ajuntament de Barcelona (20-08-01)