Publicat el llibre Gaudí. De piedra y fuego

El nou llibre d'Ana Mª Férrin Gaudí de piedra y fuego, editat per Jaraquemada Editores, presenta una extensa biografia de l'arquitecte, desvetllant episodis de la seva infància i joventut, així com els seus primers treballs i la seva producció posterior que l'ha convertit en un dels arquitectes cabdals del segle XX.

El llibre, resultat de més de quinze anys d'investigació i documentació, recull abundoses entrevistes, dades i fotografies, moltes d'elles fetes per l'autora durant les seves recerques.

 
     
 

Font: Ajuntament de Barcelona (20-08-01)