Publicat el llibre Gaudí x Gaudí

Molts han estat els arquitectes, historiadors, crítics d'art o pensadors que han escrit sobre Gaudí però, què pensava Gaudí de la seva pròpia obra i de la relació d'aquesta amb el món? La resposta a aquesta pregunta es troba en les pàgines del llibre Gaudí x Gaudí, editat per Triangle Postals, on les fotografies es complementen amb els comentaris de l'arquitecte recopilats pels seus deixebles.

 
     
 

Font: Ajuntament de Barcelona (12-1-02)