Publicat Antoni Gaudí. Escritos y documentos

A cura de Laura Mercader i publicat en el núm. 54 de El Acantilado, acaba de sortir al mercat el llibre Antoni Gaudí. Escritos y documentos que recull, per primera vegada, una edició crítica global del llegat escrit de l'arquitecte. Juntament amb els textos recollits, alguns d'inèdits, hi ha diverses imatges en blanc i negre que il·lustren els continguts.


El resultat és un document històric de primera magnitud, imprescindible per a revisar l'obra arquitectònica de Gaudí. 
     
 

Font: Ediciones STJ (22-1-02)