Publicat el llibre GAUDÍ

Escrit per David Ferrer i publicat per Santa & Cole, l'ETSAB (Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona) i Edicions UPC (Universitat Politècnica de Catalunya), el llibre Gaudí posa de manifest la forta influència en Gaudí de les idees racionalistes de Viollet-le-Duc, explica com sota l'aparent irracionalisme plàstic de la seva obra batega la lògica funcional més estricta i analitza sota aquesta òptica la major part de dissenys gaudinians.

El llibre també analitza la majoria de produccions gaudinianes realitzades en diversos materials (ferro, fusta i ceràmica) i en diferents camps (forja, foneria, mobiliari i paviments) per explicar-ne la gènesi.

 
     
 

Font: Ediciones STJ (22-1-02)