Verdaguer i Gaudí. Una exposició que recrea la Sala Mercè

Amb el títol Verdaguer i Gaudí. Tradició i modernitat a la Barcelona del canvi de segle, 1878-1912, es presenta al Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona una exposició que recrea el cinematògraf Sala Mercè, ideat per Gaudí el 1904.

En el centenari de la mort de Verdaguer i el cent cinquantè aniversari del naixement de Gaudí, el Museu d'Història de la Ciutat produeix un espectacle amb l'objectiu de provocar una reflexió sobre l'univers simbòlic d'ambdós artistes, en el context cultural de la societat catalana de finals del segle XIX i principis del XX.

Gaudí va construir la Sala Mercè per a l'empresari Lluís Graner en un edifici al cor de La Rambla, a l'actual número 122. El seu funcionament va ser breu i l'edifici fou modificat posteriorment i enderrocat anys més tard.

De la Sala Mercè s'han reproduït la sala de projeccions i les grutes dels diorames, amb les que s'explica, per mitjà de fotografies, sons i efectes de llum, la relació entre l'obra del religiós i poeta i la de l'arquitecte. 
     
 

Font: Ediciones STJ (22-1-02)