Publicats els llibres Los jardines de Gaudí i Las voces de Gaudí

La Universitat Politècnica de Catalunya acaba de publicar els llibres Los jardines de Gaudí i Las voces de Gaudí escrits per Juan Bassegoda i José Arturo Campos, respectivament.


Editat amb el número 22 de la col·lecció Arquitext, el llibre Los jardines de Gaudí es proposa analitzar els conceptes i les formes dels jardins on Gaudí va intervenir com a projectista o conseller. Alhora, i entre altres aportacions, es descriuen els edificis de l'arquitecte en els que la natura forma part de la idea compositiva.


Editat amb el número 24 de la col·lecció Arquitext, el llibre Las voces de Gaudí descobreix una nova perspectiva en l'obra de l'arquitecte, guiat no tan sols per allò visible, sinó també per allò que s'escolta i es percep. És una barreja de narracions, anècdotes, comentaris i històries que demostren que Gaudí va dissenyar la veu de la seva obra per tal que els materials escultòrics fossin vius i es comuniquessin. Així, cada edifici resulta màgic, amb la seva pròpia veu, amb una arquitectura que parla a cada pas i obre un món invisible que s'escolta, es gaudeix i es viu a cada instant.


 
 
Font: Any Internacional Gaudí (26-5-2002)