Publicat el llibre Gaudí, una cosmogonia d'Oriol Pi de Cabanyes

L'editorial Enciclopèdia Catalana, amb el número 53 de la col·lecció Proa, ha publicat el llibre Gaudí, una cosmogonia escrit per Oriol Pi de Cabanyes.

L'autor fa una lectura personal de l'obra de l'arquitecte, acostant-se sense apriorismes ni prejudicis al seu complex procés de creació d'un univers d'imatges, tan suggeridor com enigmàtic.

Alhora proposa una lectura insòlita del ric repertori de formes d'un arquitecte que, com es posa de manifesta al llibre, diposita missatges xifrats en totes les seves obres.

 

 
 
Font: Any Internacional Gaudí (7-7-2002)