Un mural dedicat a Gaudí al barri de la Mina

L'associació d'artistes Promociones Artísticas Mina PROAMINA, que impulsa microprojectes de capital local amb finalitat social per al barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs, ha presentat un mural realitzat per un grup de joves del barri en situació de risc social.

En la seva execució han estat acompanyats per un monitor especialitzat i han comptat amb la direcció de l'artista J. L. Montero, membre de PROAMINA. L'obra ha estat subvencionada com a microprojecte del projecte CLS de la Comunitat Europea que coordina la Fundació CIREM.


El mural es pot contemplar al xamfrà entre el carrer de Llevant i el carrer del Mar de Sant Adrià de Besòs, ciutat veïna de Barcelona. En la seva realització s'han utilitzat materials com la pedra, la ceràmica i el metall.


La inauguració oficial està prevista per a finals de setembre de 2002. Es tracta d'un homenatge ciutadà a l'arquitecte Gaudí.

 

 

 
 
Font: Any Internacional Gaudí (20-7-2002)