El Centre Nacional de Microelectrònica de Bellaterra ret un "micro-homenatge" a Gaudí

El Centre Nacional de Microelectrònica de Bellaterra (CNM-CSIC) ha volgut rendir el seu micro-homenatge a Gaudí amb la realització d'un micro-disseny de la Sagrada Família. A la fotografia superior es pot observar l'edifici al costat d'un petit insecte i a la inferior al costat d'un cabell humà.
La petita peça de silici, de dimensions molt reduïdes, s'ha realitzat gràcies al projecte de disseny i fabricació d'un restrictor variable per a la dosificació de medicaments, basat en el principi d'actuació magnètica. Aquest dispositiu consisteix en un sistema de vàlvules de silici de 10 micres de gruix, obtingudes mitjançant la micromecanització del silici per gravat químic i per plasma, damunt de les quals es diposita un material magnètic per electrodeposició. En aquest cas el material dipositat és una capa de 2 micres de gruix de cobalt-níquel que en presència d'un camp magnètic extern fa moure les vàlvules i per tant permet controlar el cabal de sortida del dosificador.
El projecte ha estat dirigit per Jaume Esteve, el disseny és de Nourdin Yaakoubi, les fotografies de Marta Duch, el vídeo de Raquel Pérez Castillejos i la fabricació ha anat a càrrec de l'Equip Sala Blanca del CNM .

 
 
Font: Any Internacional Gaudí (9-10-2002)