“Gaudí 2002. Miscel·lània”

Llibre miscel·lània de l’Any Internacional Gaudí que recollirà, en línies generals, els continguts de les exposicions que Barcelona exhibirà el 2002 i aquelles dades noves que apareguin sobre l’obra de Gaudí.

Editat en diversos idiomes i amb més de 300 pàgines profusament il·lustrades, el llibre inclourà aspectes biogràfics, artístics i tècnics, fent especial atenció a la relació entre Gaudí i l’arquitectura nacional i internacional, el seu projecte de modernitat i el pensament i la cultura de l‘època.

També inclourà les interpretacions que s’han fet de la seva obra i els darrers estudis de què ha estat objecte en el vessant de les estructures i les solucions constructives. A partir del gener del 2002

 
     
 

Font: Ajuntament de Barcelona (19-10-00)