La revista Ecclesia presenta en portada la Sagrada Família

La revista de documentació i informació religiosa Ecclesia, de gran difusió a tot el món de parla espanyola, ha dedicat la portada del número Gaudium GAUDÍ al Temple expiatori de la Sagrada Família.

La imatge mostra la façana de la Passió, segons la il·luminació artística que va mostrar el passat 1 de juny de 2002, en motiu de la festa ciutadana Un dia amb Gaudí. Aquell dia, al vespre, se celebrà al temple l'espectacle Nit de llum i foc, consistent en una il·luminació especial i un castell de focs d'artifici dedicat a Gaudí, en el punt àlgid de la commemoració.

 

 
 
Font: Full Dominical de l'Arquebisbat de Barcelona (24.11.2002)