" EL CAPRICHO (1883-1885)"
imprimir
introducció
fitxa tècnica
comentari raonat
panoràmica
imatges
com arribar-hi
COMENTARI RAONAT

Abans de projectar "El Capricho" a Comillas, Gaudí ja havia realitzat dues obres en aquella contrada per a Antonio López y López, primer marquès de Comillas. El 1880, l'arquitecte hi havia instal·lat un conjunt de mobles d'església i el 1881 hi havia constuït un templet amb l'objecte de celebrar la visita del rei Alfons XII en aquella localitat. El promotor de "El Capricho", Máximo Díaz de Quijano, estava emparentat amb la família López, fet que explica la coneixença entre el client i l'arquitecte i per què aquest va construir l'edifici en aquell indret.

L'edificació de la vil·la d'estiueig es realitzà entre el 1883 i el 1885. Cristòfol Cascante (bon amic i company de Gaudí) en dirigí les obres, ja que Gaudí estava enfeinat a Barcelona projectant els pavellons de la Finca Güell, encarregant-se de les obres de la Sagrada Família i dirigint la construcció de la Casa Vicens. La contemporaneïtat de la Casa Vicens i "El Capricho" fa que les dues utilitzin un llenguatge molt proper, per la qual cosa hom pot trobar-hi diversos aspectes molt semblats, com una clara simplicitat constructiva, un predomini de la línia recta per sobre de la corba i una abundant decoració exterior. Aquests paral·lelismes queden accentuats per dos aspetes; d'una banda, perquè Gaudí projectà "El Capricho" a Barcelona, a molta distància de Comillas, i de l'altra, perquè aquesta distànica va evitar una possible influència de l'arquitectura d'aquella localitat. De fet, malgrat que era un encàrrec important d'entre les obres juvenils de Gaudí, encara no s'ha pogut demostrar si aquest viatjà a Comillas per examinar la construcció.

     
1873 1874 1875 1876 1 877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891