" CASA DE "LOS BOTINES" (1891 - 1892)
imprimir
introducció
fitxa tècnica
comentari raonat
panoràmica
imatges
com arribar-hi


Plaza de San Marcelo,5
león


FITXA TÈCTNICA

Localització:
Plaza de San Marcelo, 5 León
Data del projecte:
1891
Data de construcció:
1891-1892
Tipus d'edifici:
habitatges de lloguer i espai d'ús comercial a la planta baixa i al soterrani
Promotor:
Simón Fernández Fernández i Marian Andrés Luna, banquers
Projecte:
Antoni Gaudí i Cornet
Direcció de l'obra:
Antoni Gaudí i Cornet, Claudi Alsina i Bonafont (en absència de l'anterior)
Col.laboradors:

Claudi Alsina i Bonafont, constructor
Marian Padró, constructor
Antoni Cantó, constructor (obra de pedra)
Vicens Simó, encarregat de l'obra

Materials destacables: pedra, ferro de fosa, ferro forjat i fusta
     
1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902