TORRE DE BELLESGUARD (1900 - 1909)


Carrer de Bellesguard, 16-20
Barcelona


FITXA TÈCNICA

Localització:
Carrer de Bellesguard
Data del projecte:
1900
Data de construcció:
1900-1909
Tipus d'edifici:
habitatge unifamiliar aïllat
Promotor:
Maria Sagués Molins
Projecte:
Antoni Gaudí i Cornet
Direcció de l'obra:
Antoni Gaudí i Cornet
Col.laboradors:

Joan Rubió, arquitecte

Domenèc Sugrañes i Gras, arquitecte
Josep Pardo i Casanovas, constructor
Pere Ballart i Ventura, jardiner

Materials destacables:
pedra, totxo, rajola i ferro forjat
     
1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
000000; border: 1px none #000000; visibility: hidden">