COL.LEGI DE LES TERESIANES (1888-1889)


Carrer de Ganduxer, 85
Barcelona


FITXA TÈCNICA

Localització:
Carrer de Ganduxer, 85, Barcelona
Data del projecte:
1888
Data de construcció:
1888-1889
Tipus d'edifici:
convent, col·legi i internat
Promotor:
Companyia de Santa Teresa, ordre religiós
Projecte:
Antoni Gaudí i Cornet
Direcció de l'obra:
Antoni Gaudí i Cornet
Col.laboradors:

Claudi Alsina i Bonafont, constructor

Materials destacables:
totxo, elements ceràmics i ferro forjat
     
1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896
00000; border: 1px none #000000; visibility: hidden">