CASA CALVET (1898-1899)
imprimir
introducció
fitxa tècnica
comentari raonat
panoràmica
imatges
com arribar-hi


COMENTARI RAONAT

Edifici comercial i d’habitatges entre mitgeres encarregat pels fills de Pere Màrtir Calvet, industrials dedicats a la manufactura del tèxtil i un clar exemple de la nova classe social emergent: la burgesia. És per aquest motiu que els Calvet es feren construir l’habitatge al carrer de Casp, considerat aleshores una via selecta de la ciutat.

L’edifici consta de sis nivells (soterrani, plantes baixa i principal, i tres pisos) amb els quals manté la tipologia estructural dels edificis coetanis: els baixos destinats al negoci familiar, la planta principal per a la residència dels propietaris i la resta de pisos per llogar. Gaudí, però, incorporà noves solucions a l’exterior amb un acurat tractament de la façana, que és molt moguda gràcies a una tribuna, diversos balcons i un espectacular coronament, i a l’interior, amb una caixa d’escala amb dos celoberts amb els quals aconseguí il·luminar els interiors dels pisos. Dels seus interiors també cal destacar la decoració del vestíbul, el disseny de l’ascensor i el de diversos elements funcionals, com ara poms, espiells i tiradors. També són significatius el despatx de gerència i les oficines de l’empresa tèxtil dels propietaris, per als quals Gaudí dissenyà butaques, taules i cadires adaptades a l’anatomia del cos humà.

La Casa Calvet continua essent un habitatge privat i la planta baixa acull, des de fa uns anys, un establiment de restauració que ha preservat molts dels elements originals.

Premi de l’Ajuntament de Barcelona al millor edifici d’habitatges del 1900.

Bé Cultural d’Interès Nacional des del 1969.

     
1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904