CASA CALVET (1898-1899)
imprimir
introducció
fitxa tècnica
comentari raonat
panoràmica
imatges
com arribar-hi
Carrer de Casp, 48
Barcelona


FITXA TÈCNICA

Localització:
Carrer de Casp, 48, Barcelona
Data del projecte:
1898
Data de construcció:
1898-1899
Tipus d'edifici:
immoble d'habitatges entre mitgeres
Promotor:
fills de Pere Màrtir Calvet, industrials del tèxtil
Projecte:
Antoni Gaudí i Cornet
Direcció de l'obra:
Antoni Gaudí i Cornet
Col.laboradors:

Joan Beltran, maquetista (realització de la maqueta de l'edifici)
Salvador Boada, marmolista (columnes de pedra artificial)
Taller Casas i Bardés, enenisteria (mobiliari)
Joan Oñós, forjador (picaporta de ferro forjat)
Lluís Badia, forjador (peces de forja artística)
Cardellach, fabricant d'ascensors (ascensor)
Juli Betallevell i Arús, participació desconeguda

Materials destacables:
pedra, ceràmica, ferro forjat i fusta
     
1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904