PRIMER MISTERI DE GLORIA DEL ROSARI MONUMENTAL (1900-1907)

imprimir
introducció
fitxa tècnica
comentari raonat
panoràmica
imatges
com arribar-hi 

COMENTARI RAONAT

Monument encarregat per la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat consistent en el Primer Misteri de Glòria del Rosari Monumental que es pensava construir prop del santuari de Montserrat. La comanda era força significativa, tant pel seu marcat caràcter religiós com simbòlic, ja que havia de representar la resurrecció de Jesucrist, la qual, per analogia, també simbolitzava la resurrecció de Catalunya. Gaudí va concebre el monument incorporant en el seu projecte el paisatge natural, com estava fent a l'Església de la Colònia Güell i al Parc Güell. Començà els treballs el 1903, amb l'aplanament del terreny i la perforació de la roca, on excavà un Sant Sepulcre i emplaçà l'escut de Catalunya i una de les quatre imatges que finalment escenificaren el conjunt. Aquesta, que representava Jesús ressuscitat, era obra de l'escultor Josep Llimona i va ser fosa en bronze i daurada al foc a la foneria Barberí d'Olot. La disposició triada per Gaudí, expressament encarada a naixent, feia que els primers raigs de sol a trenc d'alba il·luminessin la imatge, la qual, al seu torn, irradiava reflexos d'or segons un efecte simbòlic intencionat. A causa de l'escassetat de recursos, l'obra s'alentí considerablement i va quedar aturada el 1907. Posteriorment, es va acabar segons una adaptació simplificada de l'arquitecte Jeroni Martorell. El conjunt s'inaugurà el 1916.

     
1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912