CAMBRILS


El Gabinet Gaudí. Una experiència didàctica

Octubre 2002
Ajuntament de Cambrils. Sala Municipal

Organització: Fundació Caixa Catalunya, Serveis Educatius amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cambrils i el Conselll Comarcal del Baix Camp

Plaça de l’Ajuntament, 4 | 43850 Cambrils
Tel. 977 794 574


     


Copyright 2001 GeneXus Soluciones
Todos los derechos reservados.