VIII Congrés Virtual d’Arquitectura:


Entorn de Gaudí

21.3.2002 - 21.6.2002
Escola Superior d’Arquitectura,
Universitat Internacional de Catalunya

La present edició d’aquest congrés virtual de lliure participació vol investigar, des de posicionaments diferents dels habituals, la figura i l’obra de Gaudí.

Direcció: Alberto T. Estévez
Organització: Escola Superior d’Arquitectura (ESARQ), Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

Immaculada, 22 | 08017 Barcelona

Informació i inscripcions: Secretaria de l’Escola Superior d’Arquitectura (ESARQ)
de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Tel. 932 541 827 | Fax 932 541 842 | infoesarq@unica.edu | www.unica.edu/esarq

 

     


Copyright 2001 GeneXus Soluciones
Todos los derechos reservados.