Sentir a Gaudí: concurs de narrativa i poesía

23.4.2002
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

Concurs de narrativa i poesia que té Gaudí com a tema genèric. Compta amb dues seccions: l’una dirigida a alumnes de batxillerat i l’altra, a alumnes universitaris. El format i el tipus de presentació són lliures.

Organització: Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

Immaculada, 22 | 08017 Barcelona

Informació i inscripcions: Secretaria del Vicerectorat de la Comunitat Universitària
i Comunicació de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) | Tel. 932 541 800

 

     


Copyright 2001 GeneXus Soluciones
Todos los derechos reservados.