Premi d'arquitectura Cèsar Martinell 2002

26.10.2002 - 22.11.2002
Associació Cultural Cèsar Martinell

Convocat sota el lema Recuperem els trets gaudinians del celler d’Igualada, l’objectiu del concurs serà la redacció d’un preprojecte de restauració d’aquest edifici projectat per Cèsar Martinell el 1921-1922.

Organització: Associació Cultural Cèsar Martinell amb la col·laboració del Departament d'Ensenya-ment, Direcció General d'Ordenació Educativa de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona

Associació Cultural Cèsar Martinell
Tel. 977 443 816 | cesar@martinell.org | www.martinell.org

 

     


Copyright 2001 GeneXus Soluciones
Todos los derechos reservados.