Gaudir Gaudí. Quaderns pedagògics

Aquest material pedagògic es compon d’un quadern dirigit a professors i un altre, a alumnes, ambdós d’Ensenyament Secundari Obligatori, així com un tercer quadern per a l’educació Primària. Amb aquests es vol acostar la figura de Gaudí als escolars, promoure l’interès per l’arquitecte i donar a conèixer la seva obra.
Les activitats proposades són adequades per als nivells formatius corresponents i els seus plantejaments van des de qüestions relacionades amb l’aprenentatge de la metodologia de l’arquitectura (plànols, realització d’esquemes, fotografies, croquis, etc.) fins a diferents consideracions històriques, socials i culturals que l’engloben. Tot això es completarà amb visites guiades als edificis de Gaudí.
En el quadern dirigit a l’ensenyament primari, centrat en l’estudi del Park Güell, l’aproximació a l’obra de Gaudí es farà per mitjà d’activitats lúdiques que permetin descobrir la plasticitat de l’arquitectura gaudiniana i els seus valors cromàtics i volumètrics.

Edició: Institut Municipal d’Educació. Ajuntament de Barcelona i Departament d’Ensenya-ment. Generalitat de Catalunya

     


Copyright 2001 GeneXus Soluciones
Todos los derechos reservados.