IX Trobada Internacional Associació Internacional d’Història de la Psicoanàlisi

24.7.2002 - 27.7.2002
Institut Français de Barcelona

Organització: Associació Internacional d’Història de la Psicoanàlisi i Institut Français
de Barcelone

Moià, 8 | 08006 Barcelona | Tel. 935 677 7 81 | Fax 932 006 661
info@institutfrances.org | www.institutfrances.org

 

     


Copyright 2001 GeneXus Soluciones
Todos los derechos reservados.