Tallers Gaudí

Gaudí: l'home i la seva obra
Estructures i models constructius

La naturalesa com a modeladora de les formes


Les Heures - Fundació Bosch i Gimpera - Universitat de Barcelona.

Tallers adreçats a estudiosos tant d'arquitectura com d'història de l'art, monitors culturals, arquitectes, dissenyadors o, simplement, persones interessades en la persona i l'obra de Gaudí. El curs té lloc al Museu Diocesà de la Catedral de Barcelona.

Professorat
Jordi Bonet Armengol, arquitecte. Lluís Bonet Armengol, sacerdot. Josep Cerdà, degà de la Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona. Antoni Díaz Arnau, enginyer. Pere Jordi Figuerola Rotger, historiador. Octavi Mallorquí Vicens, historiador. Marià Marín Torné, historiador. Andrea Ortega, arquitecte. Miquel Xancó Roca, filòsof i teòleg.

Matrícula
210 euros per taller

Informació i matrícula
Les Heures - Fundació Bosch i Gimpera - Universitat de Barcelona.
Palau de Les Heures
Campus Mundet
Passeig de la Vall d'Hebron, s/n
08035 Barcelona
Tel.: +(34) 93 567 74 00 / +(34) 93 567 74 03
Fax: +(34) 93 428 63 70
E-mail: ajulia@fbg.ub.es
Coordinadora: Anna Julià
www.lesheures.fbg.ub.es


Taller 1: Gaudí: l'home i la seva obra
Inclou tres apartats: Gaudí home (es tracten aspectes sobre la persona; l'entorn familiar i social; la Catalunya de la burgesia industrial i la Renaixença; un paisatge: el Camp de Tarragona; conviccions i formació), Gaudí creador (la teoria d'un nou estil; originalitat, bellesa i funcionalitat; el mobiliari i l'arquitectura botànics: el gran llibre de la natura; l'arc catenari; l'arquitectura integral; el trencadís de ceràmica; els mecenes: els Güell i els marquesos de Comillas; l'esclat creatiu) i Gaudí universal (simbolisme o modernisme?: gaudinisme; ajudants i deixebles; de l'ostracisme al neogaudinisme; un llegat universal; l'obra continua: simbologia a (i de) la Sagrada Família; Le Corbusier, Nagasaki, Internet).

Metodologia / Avaluació
S'emprarà una metodologia participativa i de diàleg entre alumnes i professors, a partir d'un dossier de treball que recull un resum de la informació sobre Antoni Gaudí. S'inclou també una visita a l'exposició i la Sagrada Família i es projectaran dos audiovisuals específics.

Durada
30 hores

Calendari
09/09/2002 al 04/10/2002 (dl, dx i dv) - 05/10/2002 al 14/12/2002 (ds)

El curs es donarà en català


Taller 2: Estructures i models constructius
Concebre el disseny de formes, l'arquitectura i la construcció com un procés és un dels fets que adquireix més rellevància en l'obra de Gaudí. L'exploració de mecanismes creatius i de descoberta de sistemes estructurals basats en l'observació de la naturalesa i les seves forces, així com en l'experimentació directa amb materials diversos, constitueix la recerca incansable d'aquest destacat arquitecte.
Tenint com a eix aquesta dimensió, el curs aborda el desenvolupament de les diverses tècniques i processos constructius i estructurals, fonamentats en l'elaboració de models tridimensionals o maquetes d'estudi, amb la finalitat d'aproximar-se al procés de recerca seguit per Gaudí en les seves creacions.

Metodologia / Avaluació
Es treballarà amb una doble aproximació, pràctica i teòrica, de manera que en cada sessió es desenvoluparà una presentació conceptual (il·lustrada amb exemples extrets de l'obra de Gaudí) i després es realitzarà un exercici experimental. Cada alumne seleccionarà un objecte d'estudi corresponent a l'àmbit de referència que es tracti en la unitat. A partir de l'observació directa d'aquests objectes naturals es proposa l'elaboració d'un exercici d'aplicació que consisteix a traslladar l'esmentada observació a la construcció d'una nova forma o espai; l'activitat es desenvoluparà dins l'àmbit del disseny plàstic, arquitectònic, escultòric, etc. S'utilitzaran com a eines d'estudi i proposta el dibuix, el modelat de fang i argila, la construcció de prototips en paper mitjançant plecs, el treball amb elements estructurals com ara fils o filferros, etc.

Durada
30 hores

Calendari i horari
21/05/2002 al 20/06/2002
08/10/2002 al 14/11/2002
Dimarts i dijous, de 16'30 a 19'30 h.

El curs es donarà en castellà


Taller 3: La naturalesa com a modeladora de les formes
Aquest curs se centra en la concepció orgànica de les formes de Gaudí, a partir de l'observació dels processos generats en la naturalesa. Es proposa investigar models i estructures naturals mitjançant una aproximació pragmàtica, aplicant patrons o pautes extretes de la naturalesa. L'estudi de les fonts creatives d'algunes de les seves obres ens porta a una millor comprensió de la força i l'harmonia que hi són presents. Això dóna lloc a associacions i descobriments que sempre ens deixen astorats i ens mostra un camí possible de creació plàstica i escultòrica de l'espai que ens envolta. Resultarà particularment interessant l'estudi directe d'aquestes obres, ja que les relacionarem amb els paisatges i els espais naturals on Gaudí trobava les seves formes i estructures.

Durada
30 hores

Calendari i horari
20/05/2002 al 19/06/2002
07/10/2002 al 14/11/2002
Dilluns i dimecres, de 16.30 a 19.30 h.

El curs es donarà en castellà


 

 

     


Copyright © 2001 GeneXus Soluciones
Todos los derechos reservados.