Intervenir en l'obra de Gaudí

Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona
14,15 i 16 de maig de 2002

Gaudí és l'arquitecte català de més renom universal. Malgrat les polèmiques que la seva obra ha desfermat al llarg dels anys, avui, el mestre és reconegut per tothom i venerat per alguns. Amb motiu de la declaració de l'Any Gaudí, són molts els actes que al llarg d'aquest any 2002 es realitzaran en el seu record i per posar en valor la seva obra. És, doncs, una bona ocasió per aprofundir els nostres coneixements de la mà dels professionals que tenen i han tingut al seu càrrec la restauració d'edificis construïts per Gaudí.

Molt s'ha parlat de geni de Gaudí com arquitecte, com a constructor o com a restaurador. Hi ha qui diu que la seva forma de treballar era absolutament empírica, hi ha qui sosté que la seva capacitat per calcular va ser la base de les seves atrevides estructures i de la seva arquitectura naturalista. Molt s'ha escrit sobre l'home i sobre l'artista, però avui la seva obra parla per ell i els que han treballat en la seva restauració en són els seus millors coneixedors.

L'objectiu d'aquest curs és presentar l'obra de Gaudí a través dels restauradors d'algunes de les seves obres més emblemàtiques. Es tracta de conèixer els procediments seguits i els resultats obtinguts al llarg del procés de diagnosi, el que ens mostrarà la qualitat, complexitat o improvisació de moltes de les solucions constructives emprades. Restaurar Gaudí és un repte difícil, endinsar-nos en els criteris adoptats en la restauració de la seva obra ens ajudarà a comprendre-la. La complexitat d'algunes de les tècniques específiques emprades per corregir el procés de degradació de components dels seus edificis també ens farà adonar de les limitacions tecnològiques de l'entorn en el que Gaudí va treballar.

Es tracta, doncs, d'un curs d'estudi de casos, centrat en experiències concretes en edificis de Gaudí, però que per extensió ens permetrà aprofundir en la problemàtica que presenten tots els edificis modernistes catalans i en les formes d'afrontar la seva restauració.


Programa

DIMARTS, 14 DE MAIG

16:00 PRESENTACIÓ
16:15 Sobre els projectes de Gaudí estudiant.
Juan José Lahuerta, professor d'història de l'art i l'arquitectura a l'ETSAB.
17:15 LA SALA HIPÒSTILA I EL BANC DEL PARC GÜELL
(Intervenció estructural)
Fructuós Mañà, arquitecte. Director del Programa R+D de l'ITEC
18:15 Pausa
18:45 ELS PAVELLONS DE CONSERGERIA DEL PARC GÜELL
Carme Hosta, arquitecte tècnic i Anna Ribas, arquitecte.
19:45 TREBALLS DE RESTAURACIÓ A LA SAGRADA FAMÍLIA
Jordi Faulí, arquitecte. Arquitecte adjunt de les obres del Temple Sagrada Família.
Ramon Espel, arquitecte tècnic. Cap d'obra del Temple Sagrada Família.

DIMECRES, 15 DE MAIG

16:00 EL PALAU GÜELL
Antoni González , arquitecte. Director de la Restauració del Palau Güell i de l'Església de la Colònia Güell
17:30 L'ESGLÉSIA DE LA COLÒNIA GÜELL
Antoni González
19:00 Pausa
19:30 LA "CASA DE LOS BOTINES"
Josep Lluís González, Dr. arquitecte i catedràtic de l'ETSAB

DIJOUS, 16 DE MAIG

16:00 LA REHABILITACIÓ DE LA CASA MILÀ
Francisco Asarta, aparellador d'obres i arquitecte
17:30 Pausa
18:00 LES INTERVENCIONS ESTRUCTURALS A LA CASA MILÀ
Robert Brufau i Niubó, Dr. arquitecte
19:30 GAUDÍ RESTAURADOR I RESTAURAT.
Joan Bassegoda Nonell, Dr. arquitecte, conservador de la Real Càtedra Gaudí
20:30 CLOENDA

Preu Matrícula:
210 €
Preu Col·legiat/da:
174 €
Responsable Acadèmic:
Xavier Casanovas, Arquitecte Tècnic, Cap del Servei Rehabilitació i Medi Ambient

Organització i informació:
Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona
Bon Pastor, 5
08021 Barcelona
tel. 93 240 23 73

Inscripcions: tel. 93 240 20 60 fax 93 240 20 61 www.apabcn.es

S'ha previst la concessió de beques a estudiants, pel 50 % de la matrícula

 

     


Copyright 2001 GeneXus Soluciones
Todos los derechos reservados.