Gaudí 2002. Miscel·lània

Llibre que ofereix una visió multidisciplinària i actualitzada de l’obra de l’arquitecte. En un total de vint articles, diversos estudiosos del món de l’art, l’arquitectura i la història analitzen aspectes biogràfics, artístics i tècnics de l’univers Gaudí.

Edicions: catalana, castellana i anglesa
Edició: Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i Editorial Planeta
Patrocinador: Fomento de Construcciones y Contratas, SA

     


Copyright 2001 GeneXus Soluciones
Todos los derechos reservados.