El Temple de la Sagrada Família

Les imatges navegables, els textos interactius i les fotografies que exploren fins l'últim detall del temple fan d'aquest CD-Rom una obra útil de consulta, que permet conèixer la Sagrada Família d’una manera exhaustiva, inèdita, didàctica i entretinguda.
Edicions: catalana, castellana i anglesa.

Producció: Triangle Postals     


Copyright 2001 GeneXus Soluciones
Todos los derechos reservados.