Museu del Temple Expiatori de la Sagrada Família

Mostra plànols, maquetes, fotografies i dibuixos que il·lustren les diferents etapes de la construcció de l’edifici, així com els projectes que encara s’han de dur a terme.

Mallorca, 401 | 08013 Barcelona
Tel. 932 073 031 | Fax 934 761 010
informa@sagradafamilia.org | www.sagradafamilia.org

     


Copyright 2001 GeneXus Soluciones
Todos los derechos reservados.