Reial Càtedra Gaudí. UPC

Aquest arxiu dedicat a la figura i a l’obra gaudiniana conserva importants documents, plànols i dibuixos que permeten conèixer més profundament la forma com Gaudí va concebre la seva arquitectura.

Av. de Pedralbes, 7 | 08034 Barcelona
Tel. 932 045 250 | Fax 932 048 670 | cultura@etsab.upc.es

     


Copyright 2001 GeneXus Soluciones
Todos los derechos reservados.