CAMBRILS


The Gaudí Studio. A Didactic Experience

October 2002
Ajuntament de Cambrils. Sala Municipal

Organization: Fundació Caixa Catalunya, Serveis Educatius with the collaboration of the Ajuntament de Cambrils and the Consell Comarcal del Baix Camp

Plaça de l’Ajuntament, 4 | 43850 Cambrils
Tel. 977 794 574


     


Copyright 2001 GeneXus Soluciones
Todos los derechos reservados.